Forside

 Velkommen til Folk & Sikkerhed Bornholms  hjemmeside

Folk & Sikkerhed er Danmarks største forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation.

 

Stort tillykke til vort bestyrelsesmedlem Peter Juel Jensen

 

Folketingsmedlem Peter Juel Jensen (V) er blevet slået til Ridder af Dannebrog.

"Hendes Majestæt Dronningen har i dag udnævnt mig til ridder pr. 11. marts 2018 af Dannebrog-ordenen. Min chef overrakte - en meget stor oplevelse, er på en og samme tid, både glad, stolt og ydmyg, og den blanding giver våde øjne!", fortæller Peter Juel Jensen på Facebook.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 Se videolink fra TV2 Bornholm, tryk på pilen.

 

Carsten Scheibye holdt en flot tale for alle udsendte og deres familier.

Talen kan i sin fulde længde læses under punktet, Flagdagen.

• Med tonerne fra Bornholmergarden  marcherede over 450 Soldater , Politi og Beredskabsfolk, samt  de mange foreninger med deres stolte faner og fremmødte borger ad Munch Petersens Vej i Rønne, tirsdag eftermiddag den 5 september 2017 for at Fejre og Højtideligholdelse af Årets Flagdag for alle udsendte for den Danske Stat. • Årets hovedtaler var Regionskommunens Formand for Teknik og Miljø Carsten Scheibye, som i sin tale  bl.a. Kraftigt betonede..: * De udsendte gør det RIGTIGT GODT - De gør en positiv forskel og repræsentere os alle sammen på så fornem vis rundt omkring i verden. De påtager sig samtidig opgaver og løser dem så fremragende, at vi ikke blot i dag, men hver eneste af årets 365 dage, bør sende anerkendende tanker til dem og deres familier. Lad os med taknemmelighed ikke blot i dag men året rundt anerkende dem for alt hvad de gør for verden, for Danmark, for jer- for dig, mig og alle vores kære. Vi siger TAK AF HJERTET TIL ALLE VORES UDSENDTE OG ALLE DERES PÅRØRENDE .

 

 

 

 

 

Folk & Sikkerhed Netværk Bornholm vil i lighed med tidligere år gerne forfølge tiltaget - opfordringen til - at alle bornholmere som har en flagstang, - stor som lille - sammen med os hejser Dannebrog den 5. september 2017 og hæder de mange, der siden 1948 er og har været udsendt for Danmark.

Herunder bl.a. tilkendegive stor anerkendelse for de udsendte (Forsvar, Politi, Redningsberedskab, Den Civile Sektor etc.) samt ikke at forglemme deres familiers opbakning og støtte hertil og respekt for deres enestående indsats. Uden støtte og opbakning fra familie og venner ville vore udsendte ikke kunne løse deres opgaver rundt om ude i verden.  

Samtidig sender vi en stille og varm tak til de, der mistede deres liv for at Danmark fortsat kan leve i fred og frihed. Vi må aldrig glemme dem.

Regionskommunen, øens beredskabsmyndigheder, samt F&S/øvrige beredskabsorganisationer på øen mfl. har været med fra starten til markering af flagdagen bl.a. ved opsætning af en mindesten for alle udsendte siden 1948, placeret ved mindesmærket – Munch Petersens Vej.

Folk og Sikkerhed såvel på Bornholm, som på landsplan bakker meget stærkt op om Flagdagen og arrangementer i forbindelse hermed, og har derfor i forbindelse hermed udgivet en Lands – Flagavis.

Hvori bl.a. vores Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen bl.a. opfordrer til:

Husk Flagdagen, Veteranerne og Deres Indsats. Herudover er der fra ud over landet en pt. status fra div. lokalpolitiker mfl. Fra vores egen – Ø er det kommunalpolitiker fra W – listen Carl Ilsøe, under overskriften: Øens Historie Gør Flagdagen Ekstra Vigtig.

Endvidere kan du læse om et helt nyt initiativ vedr. Flagdagen går online. F&S har valgt at sætte fokus på, at øge samarbejdet mellem frivillige foreninger og landets kommuner, samt etablere et stærkt informationsværktøj om flagdagen.

  1. Øens beredskabsmyndigheder markerer - traditionen tro – sammen med øens enheder/organisationer/foreninger m.m. bl.a. højtideligholdelse af Flagdagen ved mindesmærket på Munch Peters Vej, med samlet march kl. 17.00 fra P. pladsen ved Bornholms Velkomstcenter til mindesmærket, Munch Petersens Vej. Det er ønsket at rigtig mange vil møde op og være med til at festligholde dagen.

 

 

 

 

DANEBROG TIL TOPS PÅ HELE ØEN.

 

Rigtig mange myndigheder vil på værdig vis markere Danmarks flagdag for alle udsendte. !! Men kære alle på Bornholm, der udestår fortsat en meget vigtig ”opgave” for alle øens borger, som har en flagstang – stor som lille.

!! Lidt stof til eftertanke etc. !! Under Folkemødet 2017 lød ligeledes det gode budskab fra en lang række borgerforeninger etc.* Vi skal have Bornholm i festtøjet – en mulighed for alle bornholmer, at sikrer den gode stemning og bakke op og hejse Dannebrog i de fire dage, Folkemødet varer.

Et super initiativ – Men Kære Bornholmer – Alle på vores dejlige Ø.

Det er F&S håb at vi alle, ikke mindst over for alle udsendte og deres familier OVERALT PÅ DENNE HELT SÆRLIG DAG DEN 5 SEPTEMBER STÅR SAMMEN OM FLG. MARKERING – TILTAG.:

DERFOR - - - !! ALLE PÅ BORNHOLM SOM HAR EN FLAGSTANG VÆR MED TIL AT HÆDRER ALLE DANMARKS UDSENDTE (vore soldater, politi og beredskabsfolk, civile udsendte mfl.) og deres familie. Lad os vise vores fællesskabsfølelse ved på denne dag, at markere - have som målsætning - at Dannebrog går til tops på ca. 80 % af alle borgers flagstænger på vores ø.

KÆRE ALLE - MYNDIGHEDER og BORGERE - HJÆLP OS MED AT MARKERE DET GODE OG RESPEKTFULDE BUDSKAB.

Folk & Sikkerhed Bornholm udskriver i lighed med sidste år en lille folkelig konkurrence om det flotteste billede fra borgers flagstang, hvor Dannebrog er sat tirsdag den 5 september 2017, som en hyldest og varm anerkendelse til alle som er eller har været udsendt for Danmark i International tjeneste og deres familiers opbakning og støtte hertil.

Vind en kurv til en værdi af ca.500,00 kr.

Indsend dit bedste billede, husk navn og adresse.

Til: niels-garde@hotmail.com Senest den …8…sep. 2017.

 

Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen Folk & Sikkerhed Netværk Bornholm.

Johnny G. Larsen.

E-mail: johnnyglarsen@yahoo.dk Mob. 21720962. http://www.folkogsikkerhedbornholm.dk

                                                                                                      .