Forside

 Velkommen til Folk & Sikkerhed Bornholms  hjemmeside

Folk & Sikkerhed er Danmarks største forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation.

Klik ind på " Veteraner "

Folk & Sikkerhed Ramme Plan for Folkemødet 2018

 

Debatmøder, Særligt Event og Speakers Corner

Debatmøder:

Fredag den 14. juni kl. 10.40 - 11.40 / NATO’s betydning for Danmark.

Fredag den 14. juni kl. 11.50 – 12.50 / Cybersikkerhed og unge.

Fredag den 14. juni kl. 13.30 – 14.30 / Kvinder i Kamp.

 

Se nærmere nedenfor vedr. uddybning af indhold m.v. i debatmøderne.

Speakers Corner:

Flg. tidspunkt er "fast" berammet = Speakers corner på Cirkuspladsen er fredag den 15. juni kl. 09.50. Ved behov er der evt mulighed for på "D-dag", at få yderligere tid etc.

 

Plan for F&S dialogmøder – netværk etc.

Om fredagen har vi tre dialogmøder –* kl. 10.40-11.40,* kl. 11.50-12.50 og *kl. 14.50-15.50) – samt et live hacking event.

B.la. - Følgende fagområder m.v. dækkes under Folkemødet:

*Beredskabspolitik/Sikkerhedspolitik generelt - Cyber m.m. Samt Samspillet med Campus – Bornholm mfl.

* Forsvars- og sikkerhedspolitik -div. møder.

*Forsvarspolitik – generelt.

*Forsvarspolitik med fokus på reserven.

*Politi.

*Veteranpolitik og kommunikationsnetværk (sikkerhedspolitisk relateret).

*Det Robuste Samfund/Samfundsvigtige Virksomheder etc. – Netværk m.m.

 

Dialogmøder på Folkemødet i Allinge

Fredag den 15.juni kl. 10.40-11.40

DFS-teltet på Cirkuspladsen i Allinge C-25

Overskrift:

Hvad betyder NATO for Danmark?

Tema:

Forsvars- og sikkerhedspolitik

Uddybning:

NATO blev skabt som en forsvarspagt og fungerede sådan gennem hele Den Kolde Krig. Efterfølgende justerede NATO sin strategi og har sidenhen været involveret i konflikter og krige uden for NATO-landenes territorier. På nuværende tidspunkt er NATO fortsat primært en forsvarspagt, men er også en offensiv organisation.

Har NATO-landene overhovedet styrkerne til at være både en forsvarspagt og en offensiv organisation – særligt i lyset af udviklingen i den sikkerhedspolitiske situation imod Øst? Hvorledes vurderer de forskellige NATO-lande de sikkerhedspolitiske trusler? Hvor er Danmark i NATO? Og hvad er i det hele taget status i NATO - med et USA, som har vist stigende utilfredshed med mange NATO-landes forsvarsbudgetter, og Tyrkiet, som synes at tilnærme sig Rusland.       

Debatmødet stiller skarpt på NATO’s aktuelle udfordringer med udgangspunkt i den nuværende sikkerhedspolitiske situation.

 

 

Paneldeltagere:

Generalløjtnant Michael Lollesgaard, Danmarks Militære Repræsentant i NATO

Jens Ringsmose, Institutschef, Institut for Militære Operationer, Forsvarsakademiet,

MF Søren Espersen (DF), formand for Udenrigspolitisk Nævn

Jens Worning, direktør i Policy Group, udlandskommentator Kristeligt Dagblad, tidl. generalkonsul for Udenrigsministeriet i Sankt Petersborg.

Ordstyrer:

Peter M. Andersen, formand Folk & Sikkerhed

 

Dialogmøde. Fredag den 15. juni kl. 11.50 – 12.50 i DFS teltet på Cirkuspladsen, C-25.

Overskrift:

Cybersikkerhed: De digitale trusler for unge.

Tema:

Cybersikkerhed og unge

Program:

Kl. 11.50: velkomst v. moderator

Kl. 11.55: oplæg om Click med Ansvar

Kl. 12.05: paneldebat

 

Uddybning:

Er du ung, forældre, lærer eller bare interesseret i digital sikkerhed for børn og unge, så kom med til et spændende dialogmøde om cybersikkerhed, hvor du kan høre mere om cyberindsatsen i Danmark og i FN.

Vores måde at skabe relationer på mellem mennesker er i høj grad baseret på tillid. Den tillidskultur er kommet under pres i takt med, at vores hverdag bliver stadig mere digitaliseret. 

Cybersikkerhed er på alles læber. De risici, vi møder på internettet, vokser, og det sætter vores menneskerettigheder på spil, som f.eks. retten til et privatliv. 

Det stiller større krav til hele samfundet; skoler, foreninger, myndigheder og internationale organisationer sætter i stigende grad fokus på de udfordringer, som børn og unge oplever i den digitale verden. 

Nu stiller vi spørgsmålene:  

- Hvornår blev sikkerhed ikke kun et fysisk begreb, men derimod i stigende grad også et digitalt begreb? 

- Hvilke udfordringer stiller det den enkelte i en stigende digitaliseret verden? 

- Hvordan skal forældrene og skolerne håndtere truslerne?   

 

Paneldeltagere:

Line Drewes, bestyrelsesmedlem i FN-Forbundet

Allan Bo Jensen, Click Med Ansvar

MF Peter Juel Jensen (Forsvarsordfører V), medl. af Forsvarsudvalget.

Repræsentant fra Børns Vilkår

 

Opbygningen af dialogmødet:

Kl. 11.50: velkomst og kort oplæg til debatten v. moderator

KL. 11.55: gennemgang af et konkret projekt om læring af cybersikkerhed i skoler – "Click Med Ansvar" v. Allan Bo Jensen.

Kl. 12.10: paneldebat med Q/A

Kl. 12.45: Afslutning v. moderator

Dialogmøde. Fredag den 15. juni kl. 14.50 – 15.50 i DFS teltet på Cirkuspladsen, C-25.

Overskrift:

Kvinder i Kamp

Tema:

Veteraner

Paneldeltagere:

Generalmajor Jens Garly, chef for Hjemmeværnet

Oberst Susanne Lund, chef for Veterancentret

Lotte Jæger, Institut for Militærhistorie og Krigsteori, Forsvarsakademiet

Repræsentant fra Foreningen for Kvindelige Veteraner

 

Moderator:

Ann-Christina Salquist, bestyrelsesmedlem i Folk & Sikkerhed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 Se videolink fra TV2 Bornholm, tryk på pilen.

 

Carsten Scheibye holdt en flot tale for alle udsendte og deres familier.

Talen kan i sin fulde længde læses under punktet, Flagdagen.

• Med tonerne fra Bornholmergarden  marcherede over 450 Soldater , Politi og Beredskabsfolk, samt  de mange foreninger med deres stolte faner og fremmødte borger ad Munch Petersens Vej i Rønne, tirsdag eftermiddag den 5 september 2017 for at Fejre og Højtideligholdelse af Årets Flagdag for alle udsendte for den Danske Stat. • Årets hovedtaler var Regionskommunens Formand for Teknik og Miljø Carsten Scheibye, som i sin tale  bl.a. Kraftigt betonede..: * De udsendte gør det RIGTIGT GODT - De gør en positiv forskel og repræsentere os alle sammen på så fornem vis rundt omkring i verden. De påtager sig samtidig opgaver og løser dem så fremragende, at vi ikke blot i dag, men hver eneste af årets 365 dage, bør sende anerkendende tanker til dem og deres familier. Lad os med taknemmelighed ikke blot i dag men året rundt anerkende dem for alt hvad de gør for verden, for Danmark, for jer- for dig, mig og alle vores kære. Vi siger TAK AF HJERTET TIL ALLE VORES UDSENDTE OG ALLE DERES PÅRØRENDE .

 

 

 

 

 

Folk & Sikkerhed Netværk Bornholm vil i lighed med tidligere år gerne forfølge tiltaget - opfordringen til - at alle bornholmere som har en flagstang, - stor som lille - sammen med os hejser Dannebrog den 5. september 2017 og hæder de mange, der siden 1948 er og har været udsendt for Danmark.

Herunder bl.a. tilkendegive stor anerkendelse for de udsendte (Forsvar, Politi, Redningsberedskab, Den Civile Sektor etc.) samt ikke at forglemme deres familiers opbakning og støtte hertil og respekt for deres enestående indsats. Uden støtte og opbakning fra familie og venner ville vore udsendte ikke kunne løse deres opgaver rundt om ude i verden.  

Samtidig sender vi en stille og varm tak til de, der mistede deres liv for at Danmark fortsat kan leve i fred og frihed. Vi må aldrig glemme dem.

Regionskommunen, øens beredskabsmyndigheder, samt F&S/øvrige beredskabsorganisationer på øen mfl. har været med fra starten til markering af flagdagen bl.a. ved opsætning af en mindesten for alle udsendte siden 1948, placeret ved mindesmærket – Munch Petersens Vej.

Folk og Sikkerhed såvel på Bornholm, som på landsplan bakker meget stærkt op om Flagdagen og arrangementer i forbindelse hermed, og har derfor i forbindelse hermed udgivet en Lands – Flagavis.

Hvori bl.a. vores Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen bl.a. opfordrer til:

Husk Flagdagen, Veteranerne og Deres Indsats. Herudover er der fra ud over landet en pt. status fra div. lokalpolitiker mfl. Fra vores egen – Ø er det kommunalpolitiker fra W – listen Carl Ilsøe, under overskriften: Øens Historie Gør Flagdagen Ekstra Vigtig.

Endvidere kan du læse om et helt nyt initiativ vedr. Flagdagen går online. F&S har valgt at sætte fokus på, at øge samarbejdet mellem frivillige foreninger og landets kommuner, samt etablere et stærkt informationsværktøj om flagdagen.

  1. Øens beredskabsmyndigheder markerer - traditionen tro – sammen med øens enheder/organisationer/foreninger m.m. bl.a. højtideligholdelse af Flagdagen ved mindesmærket på Munch Peters Vej, med samlet march kl. 17.00 fra P. pladsen ved Bornholms Velkomstcenter til mindesmærket, Munch Petersens Vej. Det er ønsket at rigtig mange vil møde op og være med til at festligholde dagen.

 

 

 

 

DANEBROG TIL TOPS PÅ HELE ØEN.

 

Rigtig mange myndigheder vil på værdig vis markere Danmarks flagdag for alle udsendte. !! Men kære alle på Bornholm, der udestår fortsat en meget vigtig ”opgave” for alle øens borger, som har en flagstang – stor som lille.

!! Lidt stof til eftertanke etc. !! Under Folkemødet 2017 lød ligeledes det gode budskab fra en lang række borgerforeninger etc.* Vi skal have Bornholm i festtøjet – en mulighed for alle bornholmer, at sikrer den gode stemning og bakke op og hejse Dannebrog i de fire dage, Folkemødet varer.

Et super initiativ – Men Kære Bornholmer – Alle på vores dejlige Ø.

Det er F&S håb at vi alle, ikke mindst over for alle udsendte og deres familier OVERALT PÅ DENNE HELT SÆRLIG DAG DEN 5 SEPTEMBER STÅR SAMMEN OM FLG. MARKERING – TILTAG.:

DERFOR - - - !! ALLE PÅ BORNHOLM SOM HAR EN FLAGSTANG VÆR MED TIL AT HÆDRER ALLE DANMARKS UDSENDTE (vore soldater, politi og beredskabsfolk, civile udsendte mfl.) og deres familie. Lad os vise vores fællesskabsfølelse ved på denne dag, at markere - have som målsætning - at Dannebrog går til tops på ca. 80 % af alle borgers flagstænger på vores ø.

KÆRE ALLE - MYNDIGHEDER og BORGERE - HJÆLP OS MED AT MARKERE DET GODE OG RESPEKTFULDE BUDSKAB.

Folk & Sikkerhed Bornholm udskriver i lighed med sidste år en lille folkelig konkurrence om det flotteste billede fra borgers flagstang, hvor Dannebrog er sat tirsdag den 5 september 2017, som en hyldest og varm anerkendelse til alle som er eller har været udsendt for Danmark i International tjeneste og deres familiers opbakning og støtte hertil.

Vind en kurv til en værdi af ca.500,00 kr.

Indsend dit bedste billede, husk navn og adresse.

Til: niels-garde@hotmail.com Senest den …8…sep. 2017.

 

Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen Folk & Sikkerhed Netværk Bornholm.

Johnny G. Larsen.

E-mail: johnnyglarsen@yahoo.dk Mob. 21720962. http://www.folkogsikkerhedbornholm.dk

                                                                                                      .